Defensie

 1. JSF
 2. NAVO

Economie

 1. Toezicht financiële markten
 2. Bonussen

Europa

 1. Houding ten aanzien van Europa
 2. Toetreding andere landen

Integratie

 1. Boerkaverbod
 2. Uitgeprocedeerde asielzoekers

Jeugd

 1. Kinderbijslag
 2. Kinderopvang

Justitie/Veiligheid

 1. Softdrugs
 2. Griffierechten

Kunst/Cultuur

 1. Downloadverbod
 2. Waarde van kunst en cultuur

Milieu/Energie

 1. Energie
 2. Bio-industrie

Onderwijs

 1. Studiebeurs
 2. Speciaal onderwijs

Overheid

 1. Eigen financiën
 2. Beloning medewerkers publieke sector

Verkeer

 1. Kilometerheffing
 2. Forenzentaks

Wereld

 1. Ontwikkelingssamenwerking
 2. Wereldhandel

Werk

 1. AOW-leeftijd
 2. WW

Wonen

 1. Hypotheekrenteaftrek
 2. Scheefwonen

Zorg

 1. Eigen bijdrage
 2. Marktwerking